Zapraszamy do kontaktu!

+48 791 655 205

+48 791 637 857

biuro@massagespot.pl

02-656 Warszawa, Ul. Ksawerów 3

Massage Spot sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000816591, REGON: 384976551, NIP: 5213883902, kapitał zakładowy 7000 PLN.

Administratorem danych użytkownika proszącego o kontakt jest Massage Spot sp. z o. o. Celem zbierania i przetwarzania danych osobowych jest wyłącznie wykonanie prośby o kontakt wyrażonej ze strony Użytkownika, któremu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

[recaptcha]

Massage Spot Corporate Wellness w Warszawie